Avís legal

1. Objecte

Aquestes condicions generals regulen l’ús de tots els serveis del portal colillas.com que la companyia COLILLAS BRANDING S.L. (d’ara endavant Colillas Branding) posa a la disposició dels usuaris d’Internet. Per la mera utilització del Portal l’usuari expressa la plena acceptació, sense reserves, d’aquestes, les quals podran ser modificades per Colillas Branding en qualsevol moment. Els usuaris es veuen així mateix, sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d’instruccions que es posin en el seu coneixement en relació amb continguts o serveis concrets, que completin el que es preveu en aquestes Condicions Generals sempre que no s’oposin a elles.

2. Exclusió de responsabilitat pel funcionament del portal i els seus serveis

Colillas Branding no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal, dels seus serveis i els seus continguts. Colillas Branding no és responsable pels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del Portal o de qualsevol dels seus serveis, o per els errors en l’accés a aquestes.

3. Exclusió de responsabilitat sobre la informació gràfica disponible en el portal

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina Web és merament orientativa.

4. Utilització del Portal i els serveis pels usuaris

L’usuari es compromet a fer un ús lícit i conforme a la bona fe, del Portal, els seus serveis i continguts sent l’usuari únic responsable de l’ús que pugui fer d’aquests. Tret que hagi obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de Colillas Branding, l’usuari s’abstindrà d’obtenir o intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i en general qualsevol classe de material accessible a través del Portal o els serveis, emprant per a això mitjans diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o dels quals s’emprin habitualment aquest efecte en Internet.

5. Exclusió de responsabilitat dels continguts de Tercers

Colillas Branding no és en cap cas responsable, ni de manera directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol tercera persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través dels serveis del Portal.

6. Exclusió de responsabilitat pels continguts i serveis prestats per Tercers

El Portal posa a la disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaços, ja siguin links, directoris o eines de cerca, els quals permeten l’accés a pàgines web o sites que són gestionats per tercers. Colillas Branding no exerceix cap titularitat sobre aquests, i no comercialitza ni ofereix els continguts i serveis que contenen, per tant no assumeix cap responsabilitat ni directa ni subsidiària sobre aquestes pàgines web o sites.

7. Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel•lectual de Colillas Branding o de tercers titulars d’aquests. En cap cas l’accés a les pàgines web del Portal implica cap mena de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels esmentats drets, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de Colillas Branding o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals hauran d’exercir-se sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

8. Privacitat i Protecció de Dades

De conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades, s’informa els usuaris, de qualsevol de les aplicacions o utilitats incloses en aquesta website, que les dades de caràcter personal que ens proporcionin s’incorporaran en fitxers del tractament dels quals és responsable COLILLAS BRANDING S.L. amb domicili social a Plaza de la Unió 1, edifici B, 1r 2a, 08172, Sant Cugat del Vallès, que és la destinatària de la informació facilitada, i seran tractats amb la finalitat específica de cada apartat d’aquest site, que permeten l’enviament de dades personals. A aquest efecte, tret que expressament ens indiqui el contrari, considerem que ens autoritza la cessió de les seves dades a qualsevol participada del grup d’empreses COLILLAS BRANDING S.L. o la seva transmissió a tercers contractats per al tractament de les dades o el seu manteniment.

Per la mera sol·licitud d’informació per aquest mitjà, acceptes que les dades de caràcter personal que ens faciliti puguin ser tractats per COLILLAS BRANDING S.L. als fins indicats, excepte oposició expressa. En cas de negativa a aportar les dades requerides o d’oposició al seu tractament, podríem no facilitar-li la informació sol·licitada.

Els usuaris poden exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes legals mitjançant comunicació a Colillas Branding a l’adreça abans esmentada, indicant a l’atenció d’Adreça d’Organització-Responsable LOPD, o a través del correu electrònic info@colillas.com, acreditant degudament la seva identitat mitjançant còpia del seu Document Nacional d’Identitat.